Самообмеження

Кожен Гравець онлайн-казино “Поінт Лото1” може самостійно обмежити свій доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років.

Для цього Гравцю потрібно подати письмову заяву Компанії або Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у визначеному державним органом порядку. Порядок звернення та приклад заяви про самообмеження розміщено на сайті КРАІЛ.

Додатково користувачеві онлайн-казино необхідно надати копію документа, що засвідчує особу, а також копію облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Заява може бути прийнята у письмовій чи електронній формі з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

При цьому, згідно із законом, відкликання заяви про самообмеження – не допускається.

Заява про самообмеження має містити:

  • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;
  • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, щодо якої вводиться обмеження, дані документа, що засвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, у якому було видано документ;
  • термін відмови від участі в азартних іграх;
  • дата заяви та особистий підпис заявника (крім електронного звернення).

Подання заяви Компанії або Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей розглядається як подання заяви всім організаторам азартних ігор на території України.

Тільки якщо Компанія або Уповноважений орган не можуть ідентифікувати особу, щодо якої подається заява, вони мають негайно повернути заяву фізичній особі для усунення помилок.

Мінімальний термін обмеження щодо участі в азартних іграх - шість місяців. Якщо в заяві відсутній строк обмеження або був зазначений менше ніж на шість місяців - вважається, що така заява була подана на строк пів року.

Також Уповноважений орган може обмежити Гравця у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх за заявою членів сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти, у тому числі усиновлені) або законних представників. Обмеження діє тимчасово до рішення суду, але не більше шести місяців у разі, якщо:

  • витрати на азартні ігри перевищують особисті доходи та ставлять гравця або його сім'ю у скрутне матеріальне становище;
  • наявність суми боргових зобов'язань перевищує 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;
  • гравець понад три місяці ухиляється від сплати аліментів;
  • особа або члени її сім'ї користуються житловою субсидією чи пільгами на оплату житлово-комунальних послуг.

Під час подання заяви про обмеження необхідно вказати обґрунтовану причину такого обмеження.

Уповноважений орган розглядає таку заяву від членів сім'ї першого ступеня споріднення або законних представників не пізніше п'яти робочих днів з дня її отримання та, за наявності обґрунтованих підстав, вносить відомості про фізичну особу до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартні ігри.

У ситуації, коли участь Гравця в азартних іграх завдає шкоди його сім'ї або йому самому і ставить у важке матеріальне становище, тоді такий гравець може бути обмежений в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років за рішенням суду.

Заява про обмеження участі в азартних іграх може бути подана членами сім'ї першого ступеня споріднення або законними представниками до суду. Рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх передається до Уповноваженого органу та вноситься до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Рішення суду про обмеження у відвідуванні гральних закладів та участь в азартних іграх, що набрало законної сили, надсилається до Уповноваженого органу судом, який виключно прийняв таке рішення, для подальшого внесення до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Організатор азартних ігор або Уповноважений орган зобов'язаний внести відомості про фізичну особу, яка має обмеження участі в азартних іграх, до Реєстру осіб з обмеженим доступом до гральних закладів та/або участю в азартних іграх. Відомості про Гравця вносяться не пізніше ніж наступного робочого дня після отримання заяви про самообмеження або рішення суду про обмеження Гравця у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх.