Політика AML

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОІНТЛОТО» (далі - Компанія) здійснює свою діяльність, в межах чинного законодавства України. Компанія дотримується внутрішніх документів, процедур та правил, які не суперечать законодавству України та на підставі яких виконує функцію організатора азартних ігор в мережі інтернет.

Політика протидії відмиванню грошей (далі - «Політика AML») призначена для запобігання всіх можливих ризиків участі Компанії у будь-якій незаконній діяльності.

Політика Компанії повністю націлена на постійний аналіз фінансових операцій Клієнтів щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з фінансуванням тероризму з метою мінімізації та управлінням ризиками, як репутаційними та правовими, так і регуляторними.

У своїй діяльності Компанія керується основними законодавчими нормативно-правовими актами України з питань проведення азартних ігор та питань спрямованих на протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:

 • Закон України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
 • Закон України № 361-IX від 06.12.2019 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 21.12.2020 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 622 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 677 «Про порядок формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення»;
 • Закон України № 222-VIII від 02.03.2015 «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 1160 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України»
 • Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 №584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Політика Компанії призначена для забезпечення відповідності проведення фінансових операцій міжнародним стандартам в розрізі боротьби з відмиванням грошей та фінансуванню тероризму. Компанія проводить ретельний аналіз актуальності та відповідності ідентифікаційних документів Клієнтів нормам законодавства під час проведення належної перевірки.

Компанія зобов’язана ділитися інформацією про Клієнта з фінансовими установами та правоохоронними органами, як того вимагає чинне законодавство, і має право робити це без отримання попередньої згоди Клієнта. Використовуючи Веб-сайт Компанії, Клієнт дає свою згоду на виконання таких дій. Компанія зберігає всю інформацію про Клієнта та його історію ставок, платіжних операцій протягом п’яти років.

Компанія вимагає перелік інформації, документів, які повинен надати Клієнт для підтвердження особи, а саме:

 • прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
 • дату народження;
 • номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів);
 • дату видачі та орган, що його видав;
 • відомості про місце проживання або місце перебування;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Клієнтами Компанії, згідно законодавства, не можуть бути:

 • недієздатні та обмежено дієздатні особи;
 • особи, які не досягли 21-річного віку;
 • особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;
 • особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;
 • особи, визнані Компанією небажаними;
 • особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Компанія проводить перевірку Клієнтів на наявність/відсутність в наступних реєстрах, списках, баз даних:

 • наявність/відсутність в санкційному переліку РНБОУ - переліку осіб, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
 • наявність/відсутність в реєстрах/базах даних: Державної служби фінмоніторингу, МВС, ДМСУ, а також Ради безпеки ООН, Європейського союзу, Великої Британії, США (OFAC);
 • наявність/відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Терміни верифікації ігрового рахунку встановлюються індивідуально кожному Клієнту. Під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Клієнта за допомогою різних методів верифікації Компанія дотримується вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

На запит Компанії Клієнтом повинні бути надані додаткові документи: копія водійського посвідчення Клієнта, рахунку на оплату комунальних послуг (як підтвердження адреси), підтвердження джерел походження коштів (Публічні особи) тощо. Процес перевірки також передбачає обов'язкове підтвердження номера телефону та/або електронної адреси Клієнта. Компанія залишає за собою право вимагати додаткові документи, якщо вона вважатиме це необхідним для завершення перевірки щодо протидії відмиванню коштів.

Виведення коштів з рахунку Клієнта дозволяється лише після підтвердження особи на підставі наданої документації та заповненої анкети. Виплата коштів може здійснюватися лише на рахунок, що належить особі, яка ідентифікована як Клієнт Компанії (власник особистого рахунку на Веб-сайті). Виведення коштів третім особам заборонено. Внутрішні перекази між Клієнтами також заборонені.

Клієнт зобов'язується поважати правові норми, включаючи міжнародні норми, які спрямовані на боротьбу з незаконними грошовими переказами, фінансовими шахрайствами, відмиванню грошей та легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом.

Клієнт зобов'язується докласти максимум зусиль, щоб уникнути прямого або опосередкованого співучасті у незаконній фінансовій діяльності та будь-яких інших незаконних операціях із використанням Веб-сайту. Клієнт гарантує законне походження, право власності та право користування коштами, внесеними на його рахунок.

Клієнт має право обмежити свою участь в азартних іграх у мережі Інтернет шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру.

Здійснення Клієнтом ставки в азартну гру є укладанням між ним та Компанією, договору (оферти) про участь в азартній грі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття Компанією від Клієнта ставки в азартну гру.

Компанія зобов'язана надати суб'єктам протидії корупційним правопорушенням аналітичні відомості про нетипову поведінку гравців, а також свою підозру щодо можливої нечесної гри (поведінки) відповідно до Закону України питань фінансового моніторингу..

Політикою Компанії категорично забороняється брати участь в азартній грі:

 • засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам Компанії, в яких вони є засновниками та/або обіймають керівні посади;
 • представникам засновників (учасників, акціонерів), керівникам Компанії, в яких вони є представниками засновника та/або обіймають керівні посади;
 • особам, які можуть мати інформацію про результати азартної гри;
 • особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри чи розмір виплати виграшу.

Якщо на рахунку Клієнта виявляються докази підозрілих операцій, грошові депозити з сумнівних джерел та/або будь-які дії з ознаками шахрайства (включаючи відшкодування або анулювання платежів), Компанія залишає за собою право провести внутрішнє розслідування, заблокувати або закрити рахунок Клієнта, скасувати будь-які платежі та призупинити операції на рахунку до кінця офіційного розслідування. При прийнятті таких рішень Компанія керується нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

Компанія має право вимагати додаткової інформації про Клієнта, якщо спосіб зняття коштів відрізняється від способу їх внесення. Компанія також залишає за собою право заблокувати рахунок Клієнта під час розслідування, якщо Клієнт відмовляється надати додаткову інформацію за запитом Компанії.

З метою покращення та прискорення процедури верифікації, Компанія має право для обробки даних клієнта залучити третіх осіб.

Якщо гравець не надасть Компанія для ознайомлення необхідні документи, його Акаунт та ігровий рахунок можуть бути тимчасово заблоковані до надання документів у випадках:

 • документи не надані без поважних причин у строк, встановлений Компанією, або у разі надання клієнтом інформація яка є невірною або вводить в оману, не зовсім точною;
 • інформація не відповідає повною мірою дійсності, у цьому випадку клієнту забороняється брати участь в азартній грі, договір про участь в азартній грі, укладений між Компанією та клієнтом, є анульованим відповідно до чинного законодавства.

В ході розслідування Компанія має право вимагати додаткові копії документів, що підтверджують особу Клієнта, копій банківських карток, що використовуються для поповнення рахунку, копій платіжних документів та інших документів, що підтверджують законне володіння та законне походження коштів. Компанія також має право вимагати оригінали документів. Компанія зобов'язана здійснювати ретельний контроль за Клієнтами, класифікованими як такі, що мають відношення до юрисдикцій, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Відмова Компанії від здійснення операцій, які вона вважає підозрілими (включаючи блокування або закриття рахунку Клієнта), не є підставою для цивільно-правової відповідальності Компанії за невиконання зобов'язань перед Клієнтом, якщо вона проводила такі дії в межах законодавства України питань фінансового моніторингу.